• Znajdujesz się na: Systemy Alarmowe - monitoring

Dzisiejsza data: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024 r.

Systemy Alarmowe - monitoring:

MonitoringZapewnienie optymalnego poziomu poziom bezpieczeństwa obiektu przed włamaniem napadem, pożarem obejmuje podłączenie przez naszą firmę systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów firmy ochrony. W zależności od specyfiki konkretnego obiektu oraz uwarunkowań technicznych monitoring może odbywać się w oparciu o różne kanałów transmisji tj. łączność telefoniczną, sieć telefonii komórkowej (GSM/GPRS), sieć Ethernetową (TCP/IP) oraz nadajniki radiowe. Ponadto w uzasadnionych sytuacjach stosuje się dublowane tory transmisji. Monitoring zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa szczególnie w obecnych czasach znieczulicy i niechęci ludzkiej do angażowania się w sprawy związane z przestępczością z obawy o swoje bezpieczeństwo.


Współpracujemy z lokalnymi z firmami ochrony oferując Państwu zarówno podłączenie dowolnego obiektu do monitoringu jak również zmianę firmy ochrony w przypadku gdy dana firma nie spełnia Państwa oczekiwań. Systemy alarmowe które instalujemy, jak również te istniejące bez problemu podłączamy do firm ochrony. Jednocześnie oferujemy alternatywne możliwości nadzoru i otrzymywania informacji o zdarzeniach (m.in. GSM lub Internet) w zależności od specyfiki obiektu i jego lokalizacji. Nie reprezentujemy interesów żadnej z firm ochrony co pozwala nam to na obiektywną pomoc naszym klientom w dokonaniu optymalnego wyboru ochrony. Z nami klient ma największy wybór. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.


MonitoringInformacje docierające do Centrum Monitorowania są automatycznie rejestrowane a w sytuacjach wymagających interwencji natychmiast przekazywane przez operatora do najbliższej (od miejsca zagrożenia) Grupy Szybkiego Reagowania. Urządzenia Systemu Alarmowego są poddawane ciągłemu nadzorowi technicznemu a informacje napływające z obiektu chronionego do centrum monitorowania podają dokładną charakterystykę uruchomionego zdarzenia. Coraz częściej wsparte dodatkowo kamerami umożliwiają zdalną weryfikację zdarzenia.


Usługa monitoringu zapewni Państwu:

  • Interwencję Grup Szybkiego Reagowania.
  • Całodobowy nadzór nad systemem alarmowym.
  • Powiadomienie o zdarzeniach osób wskazanych przez Klienta.
  • Kontrolę załączeń i wyłączeń systemu z przypomnieniem o załączeniu.
  • Rejestracja sygnałów z kontrolą użytkowników Systemu Alarmowego.
  • Zabezpieczenie terenu w przypadku zdarzeń związanych z próbą włamania.

Nie ulega wątpliwości, iż usługa monitoringu jest wskazana, a wręcz konieczna dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu. Ponadto w obiektach o dużym ryzyku włamania lub innych zagrożeń wymagana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe, niemniej warunkiem uzyskania rzeczywistego bezpieczeństwa jest zapewnienie stałej opieki serwisowej nad systemem oraz przeprowadzanie okresowych konserwacji systemu.

Strona głównaDo góry