• Znajdujesz się na: Systemy Alarmowe - systemy powiadamiania

Dzisiejsza data: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024 r.

Systemy Alarmowe - systemy powiadamiania:

Istotnym elementem skuteczności elektronicznego systemu monitorującego jest powiadamianie odpowiednich osób czy służb ochrony mogących podjąć szybką interwencję. W autonomicznym systemie alarmowym wystąpienie zdarzenia alarmowego (np. włamanie czy pożar) spowoduje uruchomienie lokalnej sygnalizacji alarmowej informującej otoczenie o alarmie. Niemniej dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa sugerujemy zastosowanie dodatkowych środków ochrony.


Proponujemy Państwu podłączenie dowolnego systemu alarmowego do całodobowego monitoringu będącego niezwykle skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia. Współpracujemy z lokalnymi firmami ochrony i zapewniamy naszym klientom pomoc w dokonaniu obiektywnego wyboru Agencji Ochrony kierując się kryteriami lokalizacji, możliwości technicznych oraz kosztów. Praktycznie każdy system alarmowy zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa możemy podłączyć pod całodobową ochronę lokalnej firmę ochrony.


Systemy powiadamianiaPonadto oferujemy możliwość bezpośredniego powiadamiania Państwa użytkownika (głównie o zdarzeniach alarmowych) w sposób niezależny od powiadamiania firmy ochrony. Zarówno monitoring jak i powiadamianie prywatne osób nie wykluczają się i mogą funkcjonować równolegle. Możliwa jest również jedna z tych opcji, niemniej w sytuacji gdy aktywne jest tylko prywatne powiadamianie poza ekonomicznym aspektem związanym z brakiem miesięcznych opłat podejmują Państwo ryzyko konfrontacji z ew. napastnikiem.
Powiadamianie prywatne o zdarzeniachPowiadamianie telefoniczne:

Popularna forma powiadamiania osób o alarmie wykorzystująca wbudowany w większość central alarmowych tzw. dialer telefoniczny. Wykrycie alarmu powoduje że dialer centrali dzwoni na wybrane numery telefoniczne. Dodatkowo niektóre centrale alarmowe mogą być wyposażone w moduły głosowego powiadamiania (również wielokomunikatowe). Zaletą tej formy powiadamiania jest brak stałych opłat.


Powiadamianie GSM:

Jest alternatywą do telefonicznego powiadamiania o alarmie w obiektach nie posiadających linii telefonicznej lub np. w sytuacji dublowanego toru transmisji. Technicznie konstrukcja modemu GSM może być zintegrowana z centralą alarmową, lub też modem GSM może być całkowicie samodzielnym urządzeniem (do którego podłączamy jedynie kartę SIM). Rozwiązanie takie umożliwia elastyczną instalację z dowolną centralą alarmową. Sposób powiadamiania w zależności od typu urządzenia może obejmować głosowe powiadamianie (syntezery mowy), wysłanie wiadomości SMS, funkcję CLIP, ew. możliwość podsłuchu co się dzieje w obiekcie. Zaletą tej formy powiadamiania jest możliwość instalacji niemal w dowolnym obiekcie (zasięg sieci GSM) niemniej wiąże się ze stałymi kosztami utrzymania karty SIM.


Powiadomienie radiowe:

Realizowane jest przy użyciu nadajnika radiowego (po stronie centrali alarmowej) i odbiornika (użytkownik lub stacja monitorowania). Zastosowanie nadajnika radiowego jest uzależnione od odległości między centralą alarmową a odbiorcą. Dzięki transmisji cyfrowej i wysyłanym testom kontrolnym charakteryzuje się dużą niezawodnością działania i niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Strona głównaDo góry