• Znajdujesz się na: Serwis i Konserwacje

Dzisiejsza data: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024 r.

Serwis i Konserwacje:

Okresowe przeglądy:

Użytkując na co dzień system alarmowy, monitoringu itp. zastanawiamy się czy działa prawidłowo i niezawodnie?

Oczywiście pewne nieprawidłowości np. w postaci problemów technicznych zgłaszanych przez system możemy stwierdzić sami, niemniej mamy ograniczone możliwości, by temu zaradzić i przekonać się czy ochrona naszego mienia jest na odpowiednim poziomie.


Proponujemy Państwu usługę okresowych przeglądów obejmującą szczegółowe sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów systemu (np. sygnalizatorów, detektorów, regulacji i czyszczeniu elementów, które tego wymagają tj. obiektywów kamer, soczewek czujników ruchu, itp.). Dodatkowo konserwacja obejmuje sprawdzenie poprawności raportów wysyłanych do Stacji Monitorowania Alarmów, sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów rezerwowych, ocena stopnia zużycia, drobne naprawy wynikające z eksploatacji urządzeń, wymiana elementów zużytych podczas eksploatacji baterie, bezpieczniki, itp. Ponadto przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych ważne jest wykrycie ewentualnych celowych lub przypadkowych zmian lokalizacji urządzeń szczególnie detektorów ruchu, wpływająca na prawidłowe i niezawodne wykrywanie intruza oraz na stabilną pracę systemu.


Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

• gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii,

• aktualizację oprogramowania wg. zaleceń producenta,

• okresowy kontrolę i gruntowny przegląd sprzętu,

• okresową archiwizację danych (backup),

• stałą pomoc telefoniczną z konsultantem.


Okresowe przeglądy konserwacyjne przeprowadzamy w zależności od specyfiki systemu, niemniej powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na kwartał, ponadto zapewniamy natychmiastowy serwis na każde wezwanie zamawiającego. Dowodem wykonania prac jest protokół potwierdzający sprawność techniczną systemu ochrony. Dodatkowo dla ubezpieczyciela czy firmy ochroniarskiej istotnym czynnikiem warunkującym skuteczną ochronę jest przeprowadzanie okresowych przeglądów konserwacyjnych.


Czy warto…?


Niewłaściwe korzystanie systemu alarmowego spowodowane np. przez długotrwałą pracę systemu bez zasilania podstawowego 230V, przekroczenie okresu żywotności akumulatorów żelowych bezobsługowych (tj. okresu ok. 3 do 5 lat) czy wyczerpanie zasilania rezerwowego poniżej 10,5V powoduje szybsze zużycie akumulatorów, a w konsekwencji może być przyczyną poważnej awarii systemu nadzoru. Niesprawny akumulator to oprócz krótkiego czasu pracy lub wręcz całkowitego wyłączenia systemu po zaniku sieci, duże niebezpieczeństwo uszkodzenia zasilacza centrali alarmowej lub zasilaczy pomocniczych. Niestety naprawa takich uszkodzeń może wiązać się z niepotrzebnymi kosztami, demontażem centrali a w skrajnym przypadku wymianą płyty centrali czy kontrolera na nową. Koszty okresowej wymiany akumulatora lub akumulatorów w systemie na pewno będą mniejsze niż ew. wymiana czy naprawa centrali.


Przeprowadzanie okresowych przeglądów konserwacyjnych pozwoli Państwu na uniknięcie przykrych niespodzianek, przedłuży żywotność systemu i zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa.

Strona głównaDo góry