• Znajdujesz się na: CZUJKI MIKROFALOWE

Dzisiejsza data: Niedziela, 16 Czerwiec 2024 r.

CZUJKI MIKROFALOWE:

Czujka mikrofalowa emituje fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (najczęściej ok.10Ghz) które po odbiciu się od ścian, przedmiotów czy ludzi wracają do czujki. Zasada działania czujek mikrofalowych wykorzystuje zjawisko Dopplera (częstotliwość fali odbijającej się od obiektu ruchomego jest inna, niż częstotliwość przy jego spoczynku). Układy elektroniczne czujki porównują i analizują falę wysłaną z falą odebraną. Mikrofale przenikają przez powietrze tak, jakby nie istniało a mniejszym bądź większym stopniu przenikają przez każdy niemetaliczny materiał. Promieniowanie mikrofalowe przenikając przez cienkie ściany, płyty czy szkło może obejmować swym zasięgiem również strefę wykraczającą poza obszar dozorowany. Czujki mikrofalowe mogą nadzorować największy obszar spośród innych objętościowych detektorów ruchu. Zasięg czujki szerokokątnej może dochodzić do 30m, natomiast o charakterystyką wąskokątną jeszcze więcej.


Czujki mikrofalowe

Strona głównaDo góry